Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
Cookie (süti) Tájékoztató

A cookie-k vagy más néven sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a honlap használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék a honlap használatát. A sütik olyan fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot; valamint élettartamát, azaz azt, hogy milyen hosszan marad az online kommunikációs eszközön. A süti a felhasználó készülékének háttértárjában egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőből.

Műszaki süti
Süti neve Jogalap Kezelt információk köre Megőrzési idő
cookie_notice_accepted GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont A felugró sütihasználat-ablak elfogadását tárolja, hogy többször ne jelenjen meg. 1 hónap

 

Harmadik féltől származó sütik
Süti neve Domain Kezelt információk köre Megőrzési idő Egyéb információk
_ga google.com Google Analytics alapértelmezetten 2 év Részletek
Elemzés rész
_ga_FYVYNWXBDW google.com Google Analytics alapértelmezetten 2 év Részletek
gtag rész

 

A működéshez szükséges sütik használata az érintett külön hozzájárulását nem igényli, mert ezen sütik kezelése nélkül a honlap nem működne. A harmadik féltől származó sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A harmadik féltől származó sütik használatával kapcsolatos jognyilatkozat megtételére, vagy más intézkedés kezdeményezésére vonatkozó szabályokról a fenti táblázatban található Google linkeken érhető el bővebb tájékoztatás.

Önt mint érintettet a harmadik féltől származó sütikkel összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás visszavonásához való jog.

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az adatkezelőhöz (Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért; székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2., képviseli: dr. Herczegh Anita Katalin, a kuratóriumelnöke) mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében (adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. ifj. Balsai István ügyvéd, Balsai Ügyvédi Iroda; email-címe: regoczi.dpo@balsailaw.hu; telefonszáma: +36 1 790 5871).

Vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ha az érintett úgy véli, hogy az Alapítvány adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Kaposvári Törvényszék (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.